VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

oktober 2003

Hoofdredactioneel

Proza
J.M.A. Biesheuvel: Orgeltje brandt
Hafid Bouazza: De prins der Arabische dichters
Geert van der Kolk: Is hier iemand die mij kan helpen?
Mark Cloostermans: De vrouw van z'n leven
Yusef el Halal: Kapot
Florus Wijsenbeek: Honni soit qui Malpensa
J.J. Peereboom: Pastilles Chamfort

PoŽzie
Piet Gerbrandy
Stort
Breek
Laat

Wim Brands

Tekeningen
Pauline Brants