VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

oktober 2004

Hoofdredactioneel

Proza
Rudy Kousbroek: Jan Brugman
Jan Pen: In De Lemmer
Beatrijs Ritsema: Een leerzame affaire
Bastiaan Bommeljé: Witteboordenmediocriteit
J.D. Bosveldt: Districtenstelsel
L.H. Wiener: Des nachts

Poëzie
Froukje van der Ploeg
Fotoalbum
Strand in juni

Yvonne Né
kleiner
hoorbaar

J.W. Oerlemans
Het wandelen
Peren

Tekeningen
Stance Oonk