Hollands Maandblad

januari 2002 nummer 1

Proza
Bram Peper: Een burgerlijk dissident
Ton Rozeman: Scène uit een huwelijk
Lucienne Cuperus: Het gejubel der narcisten
Gerard Smelik: Victor Charlie
Pieter Waterdrinker: Hotel 'De oorlog'
Bastiaan Bommeljé: Toets der kritiek * Onvervreemdbaar Komrij
F.A. Muller: Het Verbod Poëzie
Maarten Doorman
J.W. Oerlemans
Francie van den Hurk

Tekeningen:
Trille Bedarrides