VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

januari 2004

Hoofdredactioneel

Proza
Allard Hoogland: Automatische weerzin
Anton Gerits: Academisch vandalisme
Atie Vogelenzang: Veelvraat
Herry Voetelink: Een onzorgvuldige herdenking
M.A.C. Paanakker: Over werk
Sam Koek: Schooljaren, oorlogsjaren
Megchel J. Doewina: Oude wijn, nieuwe zakken

PoŽzie
Ingmar Heytze
Komen en gaan
Wat u gerust mag weten

Emma Crebolder
Domplein
Plaza Mayor

Cor Gordijn
Toen I, II, III

Tekeningen
Trille Bedarrides