VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

februari 2004

Hoofdredactioneel

Proza
Frits Bolkestein: Cultuur als misverstand
Maria Staal: No strings attached
Bastiaan Bommeljé: Journalistiek en geschiedschrijving
Geert van der Kolk: De reus van Big Sur
Maarten Doorman: Wordsworth & Woodstock

Poëzie
Arnon Grunberg
Wat een dichter verder nog kwijt wil in vrije verzen

Gert de Jager
Op weg naar het hoge noorden, te midden van verspreide bezittingen
Nooit thuis en altijd elders

Paul van den Hoven
Massagraf bij Vilnius
Het uur (In memoriam matris)

Tekeningen
Karen Opstelten