VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

Februari 2005

Hoofdredactioneel

Proza
Arnon Grunberg: Juffrouw Vlek en haar moeder
Katinka van der Kooij: Zonder uitgang
Leo van der Sterren: Poe las bijbelexegeet
Maria Staal: Tien procent, en niets minder

PoŽzie
Piet Gerbrandy
Groet
Baal
Lek

Bas van Putten
De druivenplukker
de evolutie

Herman Leenders
Onbewogen
Getijden

Tekeningen
Rudo Hartman