VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

maart 2003

Hoofdredactioneel

Proza
Yusef el Halal: Rambo's
Ingmar Heytze: Ik ben er voor niemand
Willem Wansink: Schröders stagnatie
Bas van Putten: Eindspel
F.A. Muller: Een geval van transcenditis

Poëzie
J.W. Oerlemans
Uitgeweken naar vroeger
Collegezalen
Jan de Bas
Zonder titel
Klap van de molen
Chrétien Breukers
Wiegelied
Uiterlijk

Tekeningen
Simon Benson