VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

Maart 2005

Hoofdredactioneel

Proza
Rudie Kagie: De kruisiging
Cathelijn Schilder: En nu heb je er een gezien
Margriet de Koning Gans: Muziek met een verhaal
Frederik Philip Kuethe: De dood van Fred Tinkle
Florus Wijsenbeek: Een bonte stoet leden
Kristofer Schipper: De Westelijke Belvedère

Poëzie
Antoine de Kom
thuis van de zilverberg
met ruisende vleugelslag

Anton Korteweg
Aan mij de toekomst
Zestig

Co Woudsma
Gang
Macht

Gerry van der Linden
Ik sla ze - I en II

Tekeningen
Pauline Brants