VRIJ EN ONGESUBSIDIEERD
LITERAIR-CULTUREEL TIJDSCHRIFT

april 2003

Hoofdredactioneel

Proza
Arnon Grunberg: De irrationele oplichter
Jan Pen: Goede en slechte bombardementen
Pieter Waterdrinker: De del van Tomsk
L.H. Wiener: Antwoord aan Jeroen Vullings
Gijs IJlander: Geloof

Poëzie
Piet Gerbrandy
Gedicht
Paul van den Hove
De dood van de geliefde
Drie houdingen

Linoleumsnedes
Iris Le Rütte