Hollands Maandblad

mei 2000 nummer 5

Allard Hoogland over de burger en de geschokte rechtsorde.

Excentrieke Parijse dames; De correspondentie tussen Mina Kruseman en Céline Renooz.

Aan de ene kant: door Bastiaan Bommeljé.
De meninkjesfabriek of de leegte van het maatschappelijk debat.

Hoe Willem Elsschots Kaas Kedju werd: het relaas van de Indonesische vertaling.

Verhalen:
Josine Marbus: Tamines
J.J. Peereboom: Journaal
Anton van de Wardt: Met de trein

Gedichten:
Cathrien Berghout
Anton Gerits

Tekeningen:
Iris le Rütte