DRAMAAmalrik, Andrej

Oost-West. Een dialoog in Soezdal, juni-juli 1969, 259-260, 8-25.

Gedateerd: 1963, Moskou. Vertaald uit het Russisch door K. van het Reve.


Ceelen, Aat (1950)

Denk aan de portier. Een hoorspel (Naar Shakespeares Macbeth), februari 1998, 603, 16-22.


Brandt Corstius, Hugo (1935)

Recht door zee. Een televisiespel door Piet Grijs, februari 1968, 243, 19-23.

Onder pseudoniem Piet Grijs.


Cornelis, Arnold (1934-1999)

De sociologikus, oktober 1973, 311, 14-18.

Het kennisverhaal tragi-komisch bewerkt en naverteld in vijf taferelen, met epiloog. Aangeboden aan de derdejaars studenten sociologie en culturele antro­pologie, G.U. Amsterdam, ter afsluiting van de colleges kennistheorie.


Grunberg, Arnon (1971)

Onze paus, oktober 2010, 755, 15-17.

Twee fragmenten in februari geschreven in opdracht van het Wroclawske Teatr Wsólcesny in Polen. Het werd geweigerd. Uitgebracht in een bibliofiele uitgave met Poolse vertaling van Karol Lesman.


Motokiyo

Nishikigi. Een spel in twee bedrijven, juni-juli 1966, 227, 25-29.

Vertaald uit het Engels en ingeleid door H.C. ten Berge. Gebaseerd op de vertaling uit het Japans van Ezra Pound. Het vertaalde Noh-spel werd voor het eerst opgevoerd te Amsterdam, door leerlingen van het Montessori Lyceum, februari 1966.


Nederwaal, Oskar

De foto, december 1969, 265, 3-7.

Met een naschrift van de auteur, 6-7.


Poll, K.L. (1927-1990)

Een gevoelig verlies, oktober 1967, 239, 38-40.


Ruting, Jos (1909-1987)

Waarborg van hygiëne voorwaarde voor economische expansie. Televisiespel voor de lagere school, juni-juli 1966, 227, 19-23.