Financieel overzicht 2016

  Saldo, inkomsten en uitgaven 2016 (in euro’s)  
     
  Start saldo 01/01/2016 21.714    
  Eind saldo 31/12/2016 33.354    
  Kas toename – 11.640    
  Overlopende uitgaven 2015
(gedaan in 2016)
2.500 (Aanvullende Honoraria 2015)  
  Overlopende uitgaven 2016
(te doen in 2017)
– 2.500 (Aanvullende Honoraria 2016)  
  Resultaat 11.640    
     
  Inkomsten 28.694    
  PrivĂ©donaties 4.675    
  Royalties HM-boeken 860    
  PBCF voor digitalisering/marketing 12.500    
  Retour storting Nieuw Amsterdam 6.159 (digitaliseringssubsidie PBCF)  
  Van Gennepfonds (via PBBF) 4.500 (schrijversbeurzen/
honoraria)
 
     
  Uitgaven 17.054    
  Aanvullende Honoraria 2.500   (betaald in 2017)  
  Schrijversbeurzen 3.000    
  digitalisering & marketing 11.255    
  bankkosten 174    
  Bestuurskosten 125    
     
  Resultaat 11.640