Contact

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_23d5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT hlb_posts.* FROM hlb_posts INNER JOIN hlb_postmeta ON ( hlb_posts.ID = hlb_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( hlb_postmeta.meta_key = 'sp_ptl_after_post_display_children' AND hlb_postmeta.meta_value = '1' ) OR ( hlb_postmeta.meta_key = 'sp_ptl_after_post_display_parents' AND hlb_postmeta.meta_value = '1' ) ) AND hlb_posts.post_type = 'sub_posts_pt_link' AND (hlb_posts.post_status = 'publish') GROUP BY hlb_posts.ID ORDER BY hlb_posts.post_date DESC

Redactiesecretariaat:

Hollands Maandblad • Postbus 59.752 • 1040 LG Amsterdam
Tel. 020-6175955
info@hollandsmaandblad.nl (niet voor kopij)

Kopij:

Kopij voor Hollands Maandblad (inclusief postzegels voor retour) zenden aan:
Hollands Maandblad
Postbus 59.752
1040 LG Amsterdam

Bij de kopij dient altijd duidelijk uw naam en adres plus e-mailadres te worden
vermeld. Gaarne vermelden indien kopij niet retour hoeft te worden gezonden.
Alle kopij wordt gelezen, en u ontvangt bericht over het oordeel van de redactie.
Gezien het grote aanbod van kopij kan het enige tijd duren voor u een reactie
ontvangt. Over het oordeel van de redactie kan niet worden gecorrespondeerd.
Kopij dient niet per e-mail te worden ingezonden. Zulks kan alleen op uitdruk-
kelijk verzoek van de redactie.

Contactgegevens abonnementen:

S.P. Abonneeservice • Postbus 105 • 2400 AC Alphen aan den Rijn.
Telefoon tijdens werkdagen van 9.00-17.00 uur: 088-1102052.
hollandsmaandblad@spabonneeservice.nl
Betaling verloopt via automatische incasso.

Vragen abonnementen:

Al uw vragen over bezorging, facturering, abonnementen, etc, kunt u stellen via het reactie formulier.