Stichting Hollands Maandblad

De Stichting Hollands Maandblad is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uit dien hoofde volgt hieronder informatie over de stichting.
Naam Stichting Hollands Maandblad
Fiscaal nummer 8160.50.314
KvK nummer 41203413
Contact gegevens Bilderdijkkade 63B, 1053 VJ Amsterdam
Website www.hollandsmaandblad.nl
Bestuursleden Aldien Poll, voorzitter
Machiel Jansen Schoonhoven, penningmeester
Vera Simon Thomas, lid
Philip Huff, lid, schrijver en medewerker van Hollands Maandblad
Beleidsplan [klik hier voor het beleidsplan]
Beloningsbeleid De stichting heeft geen mensen in dienst.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Doelstelling De Stichting Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard. Zij tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift (artikel 2 van de statuten).
Oprichting Hollands Maandblad is opgericht in 1959 door K.L. Poll
Jaarverslagen Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2022
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2021
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2020
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2019
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2018
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2017
Stichting Hollands Maandblad financieel verslag 2016