Steun Hollands Maandblad

Waarom is uw steun aan Hollands Maandblad nodig?

Nu de overheid sinds enige jaren de structurele subsidie voor literaire tijdschriften heeft teruggeschroefd, moet Hollands Maandblad meer externe middelen aantrekken – ter ondersteuning van een groei van het aantal abonnees, een toenemend lezersbereik en de continuïteit van de positie als toonaangevend literair podium. De Stichting Hollands Maandblad reikt bijvoorbeeld jaarlijks de bekende Hollands Maandblad-beurzen uit aan jonge en debuterende auteurs, en wil ook graag de ‘Aanvullende Honoraria’ voor jonge auteurs blijven verstrekken. Het aan­staande jubileum van het zestigjarig bestaan zouden we graag met een jubileumuitgave en bijzondere HM-avonden vieren. Ook zouden we de toegang tot het digitale archief willen verbeteren. Dat archief geeft een uniek beeld van zes decennia literaire en intellectuele Nederlandse cultuurgeschiedenis.

Neem contact met ons op als u overweegt een donatie te schenken: aldien.poll@inter.nl.net

Voor donaties kunt u het bankrekeningnummer van de Stichting Hollands Maandblad gebruiken:
NL82 ABNA 084.12.85.128.

Wat kunt u voordelig schenken?

Fiscaal aftrekbaar

U kunt kiezen voor een incidentele gift, een periodieke gift, dan wel een legaat of erfstelling.
Omdat de Stichting Hollands Maandblad de status heeft van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is elke gift fiscaal aftrekbaar. Hollands Maandblad hoeft over uw gift geen schenkbelasting te betalen en geen erfbelasting over uw legaat.

  • Schenkingen aan Culturele ANBI mogen volgens de Geefwet 2012 (die ook na 2017 blijft bestaan volgens het nieuwe kabinet), tot een bedrag van vijfduizend euro voor 125% in mindering worden gebracht in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. U krijgt dus een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Ook deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt dus nog in 2016 en 2017 gebruik maken van dit belastingvoordeel.

Incidentele gift

Een eenmalige schenking kunt u aftrekken van uw fiscaal jaarinkomen als het boven 1 % van uw fiscaal jaarinkomen uitkomt met een maximum van 10% van uw fiscaal jaarinkomen.

Periodieke gift

Het is extra voordelig om een periodieke gift te geven voor een periode van 5 jaar. Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% van het fiscaal jaarinkomen geldt en er ook geen maximum is gesteld.
De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Periodieke giften zijn dus een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

U legt dat vast bij de notaris in een akte, of nog makkelijker in een schenkingsovereenkomst (een onderhandse akte van schenking) met de stichting Hollands Maandblad. Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Neem contact met ons op als u overweegt een donatie te schenken: aldien.poll@inter.nl.net

Legaat of erfstelling

Om de toekomst van Hollands Maandblad te ondersteunen kunt u ook een legaat vaststellen. Dat kan op twee manieren. Of door een legaat op te nemen in uw testament of, als u geen testament nodig heeft (want de wettelijke erfregels zijn voldoende), door een eenvoudige en goedkope legaat-akte op te laten stellen bij de notaris.  Een legaat is een in een testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap. Deze notariële legaat-akte wordt bijgeschreven in het Centraal Testament Register. De stichting Hollands Maandblad is vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de verkrijging uit een legaat of erfstelling geheel ten goede komt aan de doelstelling.
U heeft misschien ook specifieke wensen ten aanzien van de bestemming van uw legaat. Wij bespreken dat graag met u. Ook erfstellingen onder voorwaarden behoren tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld een Fonds op Naam voor specifieke HM-beurzen

Wat ontvangt u van Hollands Maandblad

U kunt een of meerdere vriendenabonnementen cadeau doen.
U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse uitreiking van de HM beurzen en andere feestelijke activiteiten.
Er bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid van eervolle vermelding voor postume schenkers. Met deze vermelding wordt de betekenis van de gift voor altijd vastgelegd en blijft de naam van de schenker(s) verbonden met Hollands Maandblad.

Neem contact met ons op als u overweegt een legaat op te nemen: aldien.poll@inter.nl.net