Geert Corstens (1946)

Oud-rechter en hoogleraar, laatstelijk president van de Hoge Raad der Nederlanden. Schreef talloze boeken en artikelen. Recentelijk verscheen De rechter grijpt de macht en andere misverstanden over de democratische rechtsstaat (2020).