Jan Prins van Hanning (1941)

Schrijft korte verhalen en gedichten, ook in Gronings dialect. Publiceerde drie bundels: Inspiratie van weleer I-III (2006-2007).