Marcel van Blijenburgh (1963)

Studeerde Wijsbegeerte & Godgeleerdheid aan de UvA. Werkte bij de posterijen, in de psychiatrie en de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen.