Vos, Mieke de

Historicus en vertaler. Vertaalde o.m. Sappho, Propertius en Theocritus. Haar vertaling van dichters uit de oudheid verschijnt in september 2020 bij Athenaeum.