Mieke de Vos (1961)

Historicus en vertaler. Publiceerde onder andere in Armada, de Nederlandse Boekengids en Hollands Maandblad. Vertaalde Sappho, Propertius, Theocritus en diverse Hellenistische dichters. In 2022 verscheen haar vertaling van poëzie van Tibullus: Mijn liefste is op het land; Gedichten.