Aanvullende honoraria

***


HOLLANDS MAANDBLAD AANVULLENDE HONORARIA 2016-2017

Dankzij de steun van het R.O. van Gennep Fonds is de Stichting Hollands Maandblad in staat jaarlijks prozaschrijvers, dichters, essayisten en grafisch kunstenaars die meewerken aan Hollands Maandblad ten behoeve van de verdere ontplooiing en bestendiging van hun werk een financiële aanmoediging te bieden in de vorm van het Hollands Maandblad Aanvullend Honorarium.

Het Bestuur van de Stichting Hollands Maanblad en de redactie hebben het genoegen mede te delen dat de volgende auteurs, dichters en kunstenaars uit jaargang 2016 van Hollands Maandblad in aanmerking komen voor een jaarlijks in het voorjaar vastgesteld en uitgereikt Hollands Maandblad Aanvullend Honorarium:

*

DORIEN DE WIT proza

MARIEKE RIJNEVELD poëzie

ERIK WIETSE RIETKERK proza

MAŁGOSIA BRIEFJES tekeningen

KAREN OPSTELTEN tekeningen

BERRY DE HAAS – tekeningen

PIETER KRANENBORG proza

JACK DRUPPERS proza

SANDER MEIJ – poëzie

DELPHINE LECOMPTE – poëzie

***

Het Aanvullend Honorarium is bedoeld als materiële steun in de rug, en niet als een prijs in de zin van de drie Hollands Maandblad Schrijversbeurzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Redactieraad voor de beste bijdrage in de categorieën Poëzie, Proza en Essayistiek. Het gaat om een donatie aan medewerkers van wie de bijdragen in de afgelopen jaargang door het Stichtingsbestuur in het bijzonder werden opgemerkt. De leeftijd van de medewerkers, de continuïteit van hun band met Hollands Maandblad en de mate van relevantie van de ondersteuning, speelt bij de nominatie mede een rol.

***

Heb je genoten van deze bijdrage? Steun ons en doneer!

Geselecteerd bedrag € -