Hollands Maandblad Beurzen

***

HOLLANDS MAANDBLAD BEURZEN 2016-2017

***

Redactie, redactieraad en uitgever van Hollands Maandblad, tezamen met het bestuur van de Stichting Hollands Maandblad, hebben het genoegen mede te delen dat tijdens een feestelijke bijeenkomst te Amsterdam op 14 juni 2017 de Hollands Maandblad Beurzen 2016/201zullen worden uitgereikt aan de laureaten.

Op voordracht van redactieraad & redactie werden de volgende mede­werkers van Hollands Maandblad aangewezen als winnaars:

*

Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs – Categorie poëzie

JANWILLEM DIJK

*

Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs – Categorie proza

GERDA BLEES


*

De Hollands Maandblad Beurzen worden jaarlijks uitgereikt aan ­jonge c.q. debuterende auteurs die in de voorafgaande jaargang in Hollands Maandblad hebben gepubliceerd. De beurzen zijn beschikbaar voor elk der drie terreinen waarop Hollands Maandblad zich sedert de oprichting door K.L. Poll in 1959 (als toen nog Hollands Weekblad) een vooraanstaande plek in het Nederlandse literaire landschap heeft verworven: proza, poëzie en essayistiek. De Aanmoedigingsbeurzen en Schrijversbeurzen van Hollands Maandblad zijn behalve als bewijs van waardering ook bedoeld om in materiële zin het schrijverschap van de bekroonde auteurs te stimuleren en tevens bij te dragen aan de ­bestendiging van de band tussen de ­laureaten en het Hollands Maandblad.

*

De Hollands Maandblad Beurzen worden mogelijk gemaakt door de Stichting Hollands Maandblad en de Stichting R.O. van Gennep Fonds.

***

Verdere informatie over de Hollands Maandblad Beurzen is te vinden op www.hollandsmaandblad.nl.