Financieel overzicht 2013

  Saldo, inkomsten en uitgaven 2013 (in euro’s)  
     
  Start saldo 01/01/2013 6.998    
  Eind saldo 31/12/2013 21.605    
  Resultaat 14.607    
     
  Inkomsten 21.892    
  Nederlands Letterenfonds 12.500   (t.b.v. ‘digitalisering’)  
  Nederlands Letterenfonds 5.242   (nog te betalen aan NA)  
  SDM subsidie via NA 4.000    
  Privédonaties 150    
     
  Uitgaven 7.285    
  Aanvullende Honoraria 2.500    
  Schrijversbeurzen 4.000    
  Representatie 666    
  Bankkosten 119    
     
  Resultaat 14.607    
     
  nog te betalen aan NA vanwege NLF – 5.242    
  nog te ontvangen van NA bestuursvergoeding 750    
  Eindresultaat 2013 10.115