Van Maecenaat tot crowdfunding

Als lezer van Hollands Maandblad weet u dat wij u zozeer op prijs stellen dat wij u nimmer zullen storen, lastig vallen of zelfs maar direct aanspreken. U heeft evenzeer recht op uw privacy als op een rimpelloze levering van dit tijdschrift op uw deurmat. Zulks geeft u de vrijheid te denken over het maandblad en over elke bijdrage wat u wilt, en zulks geeft ons de vrijheid om u in Stilte te bewonderen voor de vastberadenheid waarmee u de schrijvers en kunstenaars steunt die dit tijdschrift maken tot wat het is.

Toen K.L. Poll Hollands Maandblad (aanvankelijk Hollands Weekblad) in 1959 oprichtte, luidde de allereerste zin van zijn beginselverklaring: ‘Dit blad zal vaker verwijzen naar een goed humeur dan naar een slecht.’ – En zo is het blad gebleven: goedgemutst, maar onafhankelijk, vrolijk, maar nimmer buigend voor welke autoriteit dan ook.

Nu literaire tijdschriften in Nederland voortaan slechts worden gesteund voor wat betreft hun digitale vorm, staan wij als intrinsiek papieren tijdschrift opnieuw voor een uitdaging. Vergis u niet, wij zijn voorstander van de digitale revolutie, wij omarmen iPads, iPhones, iTunes, internet en Facebook, maar voor alles zijn wij voorstander van onze eigen verschijningsvorm en onze eigen onafhankelijkheid.

Hollands Maandblad heeft altijd ambivalent gestaan tegenover overheidssubsidies van literaire tijdschriften, en lange tijd hebben wij ook geweigerd die te accepteren. Een blad heeft immers alleen bestaansrecht als er voldoende enthousiasme is onder de lezers.

Derhalve willen wij een vorm geven aan de band tussen de lezer en Hollands Maandblad om weerbaarder te zijn tegen de grillen van de machten die ons in literaire zin de wet wensen voor te schrijven. De Stichting Hollands Maandblad – de belichaming van dit blad en van alles waar voor staat – wil zich sterk maken om de papieren verschijningsvorm van dit blad te ondersteunen en om de medewerkers te kunnen blijven honoreren voor hun bijdragen.

U kunt een cadeau-abonnement op Hollands Maandblad schenken aan kinderen, verwanten, kennissen, ja aan eenieder die daarmee zijn voordeel kan doen. Gebruik daartoe het invulformulier op deze website.

U kunt ook met donaties, giften, legaten en andersoortige financiële ondersteuning van elke omvang het werk van de Stichting Hollands Maandblad Steunen. Door uw steun wordt u automatisch vriend van Hollands Maandblad.

Stichting Hollands Maandblad is door de overheid begunstigd met de ANBI-status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.