Alexander Rinnooy Kan (1949)

Was onder meer rector magnificus van de Erasmus Universiteit, voorzitter van VNONCW en SER, lid van de raad van bestuur van ING en Eerste Kamerlid voor D66. In 2018 verscheen Bordjes duiken