Frank den Butter (1948)

Hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Was o.m. lid van de WRR en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.