Herman Leenders (1960)

Publiceert zowel proza als poëzie. Laatste bundel: Overstekend wild (2020), recentste roman: God speelt drieband (2017). Bekroond met o.a. de C. Buddingh’-prijs en de Hugues C. Pernathprijs. In 2023 verschijnt een nieuwe bundel: Het voorland.