Ronald Spoor (1941)

Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Leiden alsook Boek- en bibliotheekwetenschap in Amsterdam. Was betrokken bij de oprichting van het Nederlands Instituut te Leiden. Publiceerde in o.a. Tirade en Maatstaf en bezorgde o.m. Alexander Cohen, Brieven 1888-1961 (1997).