Auteurs in dit nummer

Basje Boer (1980)

Debuteerde in 2006 met de verhalenbundel Kiestoon. In 2016 verscheen haar debuutroman Bermuda; eind dit jaar verschijnt haar nieuwe roman Nulversie.

Frank Dam (1952)

Studeerde aan de ABK (thans Willem de Kooning Academie) te Rotterdam. Tekent voor nrc Handelsblad, de VPRO en Onze taal. Publiceerde diverse boeken, o.a. over Ne­der­landse beatmuziek. Docent Illustratieve Vormgeving aan de AKV St. Joost te Den Bosch. www.frankdam.nl

Maarten Doorman (1957)

Filosoof, dichter, essayist. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit Maastricht. Zijn recentste boeken zijn de poëziebundel Je kunt bellen (2013) en De navel van Daphne; Over kunst en engagement (2016).

Jack Druppers (1962)

Wijkagent & inspecteur van politie te Amsterdam. Is ook actief als acteur. Publiceerde eerder in het politievakblad Blauw en als ‘korpsblogger’. Voor zijn project ‘Politiekids’ ont­ving hij de LPB Award voor het beste buurtproject en werd hij genomineerd voor de Hein Roethofprijs.

Arnon Grunberg (1971)

Schrijver en columnist. Dit voorjaar verscheen zijn roman Moedervlekken.

Paul van den Hoven (1960)

Studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, alwaar hij werkzaam is in een antiquariaat. Publiceert met enige regelmaat poëzie in Hollands Maandblad.

Margriet de Koning Gans (1942)

Was onder meer werkzaam als redactrice. Ontving de Hollands Maandblad Schrijversbeurs 2006 (essayistiek) voor haar eerdere publicaties in Hollands Maandblad.

Froukje van der Ploeg (1974)

Dichter en performer. Winnares Hollands Maandblad Schrij­vers­beurs 2004/2005 (poëzie). Debuteerde in 2006 met de bundel Kater, dit voorjaar verschijnt Dit is hoe het ging.

Marieke Lucas Rijneveld (1991)

Dichter, schrijver, muzikant. Ontving in 2015 de Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs (categorie poëzie) en in 2016 de C. Buddingh’-Prijs voor haar debuutbundel Kalfsvlies. Schrijft verhalen in Hollands Maandblad en werkt aan een roman. www.mariekerijneveld.nl

Ton Rozeman (1968)

Schrijver. Publiceerde o.m. de verhalenbundels Intiemer dan seks (2001), Nu gaat het gebeuren (2007) en Wat ik van liefde weet (2013) alsook het handboek Korte verhalen schrijven (2011).

Iris le Rütte (1960)

Maakt beelden, en publiceert tekeningen en poëzie in o.m. Hollands Maandblad. In 2015 verscheen haar oeuvrecatalogus Schaduwplaats Sculpturen, openbare ruimte, tekeningen, gedichten en in 2018 verscheen de vijfde druk van haar dichtbundel Ik dicht je bij me. www.irislerutte.nl

Eva Maria Staal (1960)

Haar debuutroman Probeer het mortuarium (2007) werd onderscheiden met de Scha­duwprijs en de Lucy B. & C.W. van der Hoogt-prijs. Werkt aan een nieuwe roman.

Jabik Veenbaas (1959)

Dichter, filosoof en vertaler. Hij publiceerde tot nu toe zes dichtbundels, met als recentste Mijn vader bad (2015). In 2013 verscheen zijn De Verlichting als kraamkamer, een studie over het tijdperk van de Verlichting die werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2014. 

Florus Wijsenbeek (1944)

Was tussen 1984 en 1999 lid van het Europese parlement voor de VVD; is thans senior adviseur, o.a. bij European Public Policy Advisors.